Es esmu citāds nekā tu, P.Selgs

€6,82

Šis produkts ir beidzies noliktavā.

… reizēm mēs pat nenojaušam, cik eksistenciālus un savai tālākajai dzīvei būtiskus jautājumus klusībā risina bērns deviņu desmit gadu vecumā. Tā ir attīstības krīze, par kuru salīdzinoši reti runā vai raksta. Tāpēc ļoti priecājos par šo grāmatu, kura būs noderīga katram, kurš vēlas labāk izprast sevi, bet pilnīgi noteikti nepieciešama vecākiem, izglītības darbiniekiem un pediatriem, jo, saprotot bērnu, labāk varēsim viņam palīdzēt.

Mag. paed. Māra Svilāne
Rīgas Valdorfskolas direktore
Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas valdes priekšsēdētāja
Izglītības kvalitātes novērtēšanas eksperte

“Tas, kurš spēj pa īstam vērot cilvēku, vērot laika jeb ēterisko organismu visas cilvēka dzīves gaitā, kā es esmu to parādījis, tas zina, ka sirmā vecumā, ja cilvēkam ir kaut vai neliela tieksme pārdomāt savu dzīvi, atskatīties uz agrākajiem dzīves posmiem, viņa atmiņā pavisam īpaši uzpeld skolotāju un audzinātāju tēli, arī citu apkārtējo cilvēku tēli, kas ietekmējuši viņa dzīvi starp devīto un desmito dzīves gadu.” 
/Rūdolfs Šteiners/

Pēteris Selgs dzimis 1963. gadā Štutgartē, studējis medicīnu Vitenē-Herdekē, Cīrihē, Berlīnē. Līdz 2000. gadam strādājis par Bērnu un jauniešu psihiatrijas nodaļas vadītāju Herdekes klīnikā Vācijā.
Pašlaik Pēteris Selgs ir antroposofijas pamatpētījumu – Itas Vegmanes institūta (Arlesheimā, Šveicē) direktors, medicīnas antropoloģijas un ētikas profesors Alanus Mākslas un sociālo zinātņu universitātē Vācijā, Alfterā pie Bonnas. Viņš intensīvi lasa lekcijas un ir neskaitāmu grāmatu un publikāciju autors antropoloģijā, medicīnā, izglītībā un biogrāfiju vēsturē. Precējies, ģimenē aug pieci bērni.