Muskuļi un kauli, Č.Kovacs

€10,56

Šī grāmata ir palīgs cilvēka anatomijas un fizioloģijas skolotājam un sniedz jaunajam cilvēkam pārskatu par veselības saglabāšanu un higiēnas ievērošanu ikdienā. Valdorfskolās visā pasaulē šo mācību skolēni apgūst 7. vai 8. klasē jeb no 12 līdz 14 gadu vecumam. “Kauli un muskuļi”, vienkāršos un saprotamos tekstos un korektos zīmējumos sniedzot pārskatu par cilvēka uzbūvi un funkcionēšanu,  ir lielisks atbalsts veselības mācības, cilvēka anatomijas un fizioloģijas, kā arī atbildības par savu ķermeni un veselību mācīšanai visās Latvijas skolās.

Latviešu valodā šī ir trešā Čārlza Kovaca grāmata – apgādā ALIS iznākušas arī “Botānika” un “Cilvēkbūtne un dzīvnieku pasaule”.
Čārlzs Kovacs dzimis Austrijā. Pēc 2. Pasaules kara pārcēlies uz Lielbritāniju un kopš 1956. gada strādājis par klases skolotāju Edinburgas Rūdolfa Šteinera skolā. Apmēram 20 darba gadu laikā apkopotos pierakstus, kas tapuši, gatavojoties stundām, viņš publicējis vairākās grāmatās, kas joprojām kalpo par iedvesmas un mācību vielas izpratnes avotu gan visas pasaules valdorfskolu, gan citu skolu audzēkņiem un pedagogiem.